DỊCH VỤ BẢO TRÌ/BẢO HỘ

Bảo trì, sửa chữa thiết bị điện -Bảo dưỡng, vệ sinh và sữa chữa hệ thống điện theo  yêu cầu. -Khảo sát, tư vấn và lắp đặt hệ thống điện theo công suất. -Trực ban vận hành và khắc phục sự cố hệ thống các trang thiết bị điện. Vệ sinh, sửa chữa máy lạnh Bảo [...]