Văn bản pháp luật

/Tag: Văn bản pháp luật

Quy định mới trong quản lý, sử dụng nhà chung cư

(ĐSPL) - Thông tư quy định rõ: Nhà chung cư phải được sử dụng đúng công năng, mục đích thiết kế và nội dung dự án được phê duyệt. Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Thông tư này có [...]

2019-03-21T13:56:08+07:0018/01/2017|Categories: Văn bản pháp luật|Tags: |

Quy định mới trong quản lý, sử dụng nhà chung cư

(ĐSPL) - Thông tư quy định rõ: Nhà chung cư phải được sử dụng đúng công năng, mục đích thiết kế và nội dung dự án được phê duyệt. Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Thông tư này có [...]

2019-03-21T13:56:11+07:0031/07/2012|Categories: Văn bản pháp luật|Tags: |
hotline