1. Sứ mệnh:
– Mang đến kết quả vượt trội và những trải nghiệm sống tốt đẹp cho cộng đồng dân cư sinh sống tại các Tòa nhà và khu dân cư mà chúng tôi phục vụ.
– Nâng tầm giá trị Thương hiệu bất động sản của các đối tác đầu tư và gia tăng giá trị cho cộng đồng dân cư.
– Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, không ngừng cải tiến và đổi mới để phát triển, thu hút nhân tài và giữ chân hiền tài.

2. Tầm nhìn:
Trở thành doanh nghiệp dịch vụ quản lý bất động sản tận tâm, đáng tin cậy hàng đầu Việt Nam.

3. Giá trị cốt lõi:
Chúng tôi đề cao 5 giá trị nền tảng quan trọng làm kim chỉ nam cho thực tiễn hoạt động kinh doanh để các cá nhân trong tổ chức ứng xử vận dụng trong công việc hàng ngày, bao gồm:
a. Chuẩn mực:
Tuân thủ quy định của pháp luật và của tổ chức; đối xử với đồng nghiệp chân thành, tôn trọng, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của từng cá nhân trong tổ chức, sẵn sàng và cùng đoàn kết thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao.
b. Uy tín:
Ý thức là nhân sự của tổ chức trực thuộc Tập đoàn TTC, “Người TTC” luôn đề cao chữ tín trong bất kỳ công việc nào mình thực hiện, mọi việc đều phải cẩn trọng, “hành động nhỏ – ý nghĩa lớn”!
c. Liêm chính:
Luôn làm những điều đúng đắn, công bằng, khách quan, trung thực; không lừa đảo, hối lộ hoặc tham nhũng; đưa ra các quyết định dựa trên đạo đức, minh bạch, công khai và vì lợi ích chung.
d. Cống hiến:
Cầu thị, tự giác, chủ động và trách nhiệm trong mọi công việc được giao; làm việc trên tinh thần tất cả vì lợi ích chung đóng góp cho tổ chức, khách hàng và cộng đồng xã hội.
e. Không ngừng đổi mới:
Khát vọng phát triển trường tồn, không gì khác là cần phải cải tổ liên tục, nâng cao hiệu suất, năng suất công việc và chất lượng ngày càng vượt trội; ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn hoạt động kinh doanh, nỗ lực từ bắt kịp đến dẫn đầu các xu hướng trong ngành nghề, lĩnh vực hoạt động tại Việt Nam.