– Đối với mảng quản lý vận hành: Xây dựng TTC Land M trở thành Công ty dịch vụ quản lý bất động sản chuyên nghiệp và uy tín trên thị trường, từng bước trở thành thương hiệu quản lý BĐS hàng đầu tại Việt Nam.
– Đối với mảng cây xanh: Chuyển dịch dần về quy mô đầu tư, từng bước mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa cảnh quan cây xanh trở thành mảng kinh doanh chủ lực trong cơ cấu DT- LN của Công ty. Trong cơ cấu lợi nhuận kế hoạch, năm 2021 mảng cây xanh chiếm 30%, đến năm 2025, tỷ trọng này sẽ chiếm 60%.