Ngoài các dự án do TTC Land và Tập đoàn TTC, thì TTC Land Management còn được nhiều đối tác chiến lược đầu tư phát triển bất động sản tin tuởng giao cho Công ty quản lý vận hành như: Công ty TNHH GOTEC VIỆT NAM (Gotec Land), Công ty CP Kiến Á (Kiến Á  Group).